Phương trình có tập nghiệm là: | cungthi.online

Đáp án và điều giải

Đáp án:C

Bạn đang xem: Phương trình có tập nghiệm là: | cungthi.online

Lời giải:

Phân tích: @ Lời giải tự động luận: Đặt img1. Khi cơ, phương trình đem dạng: img2. Vậy, phương trình đem tập dượt nghiệm là img3.

Xem thêm: bạn cứ yên tâm Tiếng Anh là gì

Xem thêm: Cấu trúc câu trong tiếng Anh thông dụng và đầy đủ nhất

  – Khi cơ, tao demo với những độ quý hiếm img9img10: ⇒ x = 0 là nghiệm của phương trình ⇒ Các đáp án B và D bị loại bỏ. ⇒ x = một là nghiệm của phương trình ⇒ Đáp án A bị loại bỏ. Do cơ, đáp án C là đích.

Đáp án đúng là C.

Câu chất vấn nằm trong đề ganh đua sau. Quý khách hàng cũng muốn ganh đua thử?

Bài tập dượt trắc nghiệm 60 phút Phương trình nón và phương trình logarit - Toán Học 12 - Đề số 14

Một số thắc mắc không giống nằm trong bài bác ganh đua.

Một số thắc mắc không giống hoàn toàn có thể các bạn quan hoài.