Hình tam giác - [Định nghĩa][Tính chất][Dấu hiệu nhận biết] △ Vuông Cân Tù Đều

Ibaitap: Cùng ibaitap qua loa bài xích [Định nghĩa] [Tính chất] [Dấu hiệu nhận biết] của Hình tam giác tổ hợp lại những kiến thức và kỹ năng về hình tam giác và chỉ dẫn tiếng giải cụ thể bài xích tập dượt vận dụng.

Xem Thêm:

Bạn đang xem: Hình tam giác - [Định nghĩa][Tính chất][Dấu hiệu nhận biết] △ Vuông Cân Tù Đều

‍I. ĐỊNH NGHĨA

Hình tam giác là một trong những mô hình cơ bạn dạng vô hình học tập, là hình đem tía đỉnh được tạo ra vì chưng tía điểm ko trực tiếp sản phẩm và tía cạnh của hình tam giác là tía đoạn trực tiếp được nối trong số những đỉnh cùng nhau.

Ví dụ: hình ABC bên trên là hình tam giác được tạo ra vì chưng 3 điểm A, B, C ko trực tiếp sản phẩm, ABC đem 3 cạnh AB, AC, BC.

II. TÍNH CHẤT HÌNH TAM GIÁC

1. Tính hóa học về góc:

Tổng tía góc vô một tam giác luôn luôn vì chưng 180°.

Xét ABC tao có:

∠A + ∠B + ∠C = 180°.

Số đo góc ngoài vì chưng tổng số đo của 2 góc vô ko kề với nó.

Xét ABC tao đem tia Cx là tạo ra ∠ACx là góc ngoài của ABC :

∠ACx = ∠A + ∠B.

2. Tính hóa học về cạnh: Bất đẳng thức tam giác

Trong một tam giác tổng chừng lâu năm 2 cạnh bất kì luôn luôn to hơn chừng lâu năm cạnh sót lại, hiệu chừng lâu năm 2 cạnh bất kì luôn luôn nhỏ rộng lớn chừng lâu năm cạnh sót lại.

Xét ABC tao có:

AB + BC > AC.
丨AB - BC丨< AC.

3. Hai tam giác vì chưng nhau

Hai tam giác đều bằng nhau là 2 tam giác đem những cạnh và những góc của bọn chúng ứng đều bằng nhau.

Xét ABC = MNQ:

⇔ AB = MN, BC = MQ, AC= MQ; ∠A = ∠M, ∠B = ∠N, ∠C = ∠Q

Để hội chứng bản thân nhị tam giác đều bằng nhau tao đem 3 ngôi trường hợp:

 • Cạnh cạnh cạnh (c.c.c): nhị tam giác đem 3 cạnh ứng đều bằng nhau.
 • Cạnh khía cạnh (c.g.c): nhị tam giác đem 2 cạnh đều bằng nhau và góc xen thân thiết 2 cạnh ấy đều bằng nhau.
 • Góc cạnh góc (g.c.g): nhị tam giác đem 2 góc đều bằng nhau và cạnh xen thân thiết 2 góc ây đều bằng nhau.

Để hội chứng bản thân nhị tam giác vuông đều bằng nhau tao đem 3 ngôi trường hợp:

 • Cạnh góc vuông góc nhọn kề (cgv-gnk): nhị tam giác vuông đem cạnh góc vuông và góc nhọn kề của bọn chúng đều bằng nhau.
 • Cạnh huyền góc nhọn (ch-gn): nhị tam giác vuông đem cạnh huyền và góc nhọn của bọn chúng đều bằng nhau.
 • Cạnh huyền cạnh góc vuông (ch-cgv): nhị tam giác vuông đem cạnh huyền và cạnh góc vuông của bọn chúng đều bằng nhau.

III. CÁC ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT TRONG TAM GIÁC

 • Đường trung tuyến: lối trung tuyến vô tam giác là đường thẳng liền mạch nối một đỉnh tam giác với trung điểm của cạnh đối lập nó. Trong một tam giác đem 3 lối trung tuyến và bọn chúng đồng quy cùng nhau bên trên một điểm.
 • Đường cao: đường cao vô tam giác là đường thẳng liền mạch kể từ đỉnh tam giác hạ vuông góc xuống cạnh đối lập. Trong một tam giác đem 3 lối cao và bọn chúng đồng quy cùng nhau bên trên một điểm.
 • Đường phân giác: lối phân giác vô tam giác là đường thẳng liền mạch phân tách góc cơ trở thành 2 góc có tính rộng lớn đều bằng nhau. Trong một tam giác đem 3 lối phân giác và bọn chúng đồng quy cùng nhau bên trên một điểm.
 • Đường trung trực: lối trung trực của một đoạn trực tiếp là đường thẳng liền mạch vuông góc với đoạn trực tiếp bên trên trung điểm của đoạn trực tiếp ấy. Trong một tam giác đem 3 lối trung trực và bọn chúng đồng quy cùng nhau bên trên một điểm.
 • Đường trung bình: lối khoảng là đường thẳng liền mạch nối trung điểm của 2 cạnh của tam giác.
 • Đường tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác: lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác là lối tròn trĩnh trải qua tía đỉnh của tam giác.
 • Đường tròn trĩnh nội tiếp tam giác: lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác là lối tròn trĩnh xúc tiếp với tía cạnh của tam giác.

IV.  TAM GIÁC NHỌN

Tam giác nhọn là tam giác đem 3 góc vô của chính nó đem số đo nhỏ rộng lớn 90°.

Chú ý: tam giác vuông ko nên là tam giác nhọn, tam giác nhọn nên đầy đủ đòi hỏi cả 3 góc, từng góc đều nhỏ rộng lớn 90 chừng.

Ta có: ABC là tam giác nhọn vì như thế ∠A, ∠B, ∠C đều nhỏ rộng lớn 90°.

V. TAM GIÁC TÙ

Tam giác tù là tam giác mang 1 góc ngẫu nhiên vô tam giác đem số đo to hơn 90° và một tam giác tù tiếp tục chỉ có một góc tù độc nhất.

Xem thêm: NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O | NaOH ra NaCl | NaOH ra NaClO | Cl2 ra NaCl | Cl2 ra NaClO

Ta có: ABC là tam giác tù vì như thế ∠A to hơn 90°.

VI. TAM GIÁC VUÔNG

1. Định nghĩa và tính chất:

Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vô vì chưng 90° (1 góc vuông) và đem nhị góc nhọn sót lại phụ nhau.

Chú ý: tam giác vuông chỉ mất độc nhất 1 góc 90°, vì chưng bám theo đặc thù tam giác tổng những góc vô tam giác là 180°.

Ta có: ABC là tam giác vuông bên trên B, vô cơ AB, BC là những cạnh mặt mũi góc vuông, AC là cạnh huyền (cạnh đối lập góc vuông).

Tính chất: Tam giác vuông ABC vuông bên trên B đem tính chất:

∠B = 90°, ∠A + ∠C = 90°.
Gắn ngay lập tức với lăm le lý Pitago: AC² = AB² + BC².
Đường trung tuyến ứng BM với cạnh huyền AC ⇔ AM = MC = BM = ½ AC.

2. Dấu hiệu nhận biết:

Dấu hiệu phân biệt tam giác vuông:

 • Tam giác có một góc vô của chính nó vì chưng 90°.
 • Tam giác đem 2 góc nhọn vô phụ nhau.
 • Tam giác đem bình phương chừng lâu năm 1 cạnh vì chưng tổng bình phương chừng lâu năm 2 cạnh sót lại.
 • Tam giác đem lối trung tuyến ứng với cùng một cạnh và vì chưng 50% cạnh ấy.
 • Tam giác nội tiếp lối tròn trĩnh và có một cạnh là 2 lần bán kính của hình trụ cơ.

VII. TAM GIÁC CÂN

1. Định nghĩa và tính chất:

Định nghĩa: Tam giác cân nặng là tam giác nhị cạnh của chính nó có tính lâu năm đều bằng nhau.

Ta có: ABC là tam giác cân nặng bên trên A đem nhị cạnh mặt mũi AB = AC, ∠A là góc ở đỉnh cân nặng và 2 góc ở lòng ∠B = ∠C.

Tính chất: Tam giác cân nặng ABC vuông bên trên A đem tính chất:

AB = AC.
∠B = ∠C.
AH vừa phải là lối cao, lối trung tuyến, lối phân giác kể từ đỉnh cân nặng A của ABC cân nặng.

2. Dấu hiệu nhận biết:

Dấu hiệu phân biệt tam giác cân nặng là:

 • Tam giác đem nhị cạnh của bọn chúng đều bằng nhau.
 • Tam giác đem nhị góc vô của bọn chúng đều bằng nhau.
 • Tam giác đem nhị bên trên tía đường: lối cao, lối trung tuyến, lối phân giác trùng nhau.

VIII. TAM GIÁC ĐỀU

1. Định nghĩa và tính chất:

Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác đem tía cạnh của bọn chúng có tính lâu năm đều bằng nhau.

Ta có: ABC là tam giác đều phải sở hữu tía cạnh mặt mũi AB = AC = BC, tía góc vô ∠BAC = ∠ABC = ∠ACB = 60°.

Tính chất: Tam giác đều ABC đem tính chất:

AB = AC = BC.
∠BAC = ∠ABC = ∠ACB = 60°.
Các lối cao, lối trung tuyến, lối phân giác hạ kể từ từng đỉnh đều trùng nhau: AH, BJ, CK đều là lối cao, lối trung tuyến, lối phân giác của ABC đều.

2. Dấu hiệu nhận biết:

Dấu hiệu phân biệt tam giác đều là:

 • Tam giác đem tía cạnh của bọn chúng đều bằng nhau.
 • Tam giác đem tía góc vô của bọn chúng đều bằng nhau.
 • Tam giác đem nhị góc vì chưng 60°.
 • Tam giác cân nặng mang 1 góc vì chưng 60°.

IX. TAM GIÁC VUÔNG CÂN

1. Định nghĩa và tính chất:

Định nghĩa: Tam giác vuông cân nặng là tam giác vuông đem nhị cạnh góc vuông của chính nó đều bằng nhau hoặc tam giác cân nặng mang 1 góc vuông.

Ta có: ABC là tam giác vuông cân nặng bên trên B đem nhị cạnh góc vuông AB = BC, nhị góc vô ∠A = ∠C = 45°.

Tính chất: Tam giác vuông cân nặng ABC bên trên B đem toàn bộ những đặc thù tam giác vuông và tam giác cân:

Gắn ngay lập tức với lăm le lý Pitago: AC² = AB² + BC².
Đường trung tuyến ứng BH với cạnh huyền AC ⇔ AH = HC = BH = ½ AC.
AB = BC.
∠A = ∠C = 45°.
BH vừa phải là lối cao, lối trung tuyến, lối phân giác kể từ đỉnh B.

2. Dấu hiệu nhận biết:

Dấu hiệu phân biệt tam giác vuông cân nặng là:

 • Tam giác vuông đem nhị cạnh góc vuông đều bằng nhau.
 • Tam giác cân nặng có một góc vuông.

X. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ TAM GIÁC

Ví dụ bài xích tập: Cho những hình tại đây, là hình tam giác gì?

Lời giải tham ô khảo:

Xem thêm: Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác | SGK Toán lớp 10

a) ABC là tam giác cân nặng bên trên A vì như thế đem AH vừa phải là lối cao vừa phải là lối phân giác kể từ đỉnh A.

b) MNP là tam giác đều vì như thế đem tía cạnh của tam giác MN = NP = PM.

c) JQK là tam giác vuông cân nặng bên trên J vì như thế JQK là tam giác cân nặng (JQ = JK) nhưng mà đem ∠J = 90°.