"thu hồi" là gì? Nghĩa của từ thu hồi trong tiếng Anh. Từ điển Việt-Anh

thu hồi

 • verb
  • to tát withdraw, to tát retrieve


Lĩnh vực: chất hóa học & vật liệu
 reclaim
 • chu trình tịch thu sức nóng thải: heat reclaim cycle
 • thiết bị tịch thu nhiệt: heat reclaim unit
 • Lĩnh vực: xây dựng
   recover

  axit thu hồi

   acid recovery

  bộ phận thu hồi

   recuperator

  bộ tịch thu nhiệt

   recuperator

  bộ tịch thu xăng

   gasoline trap

  bộ tịch thu xăng

   petrol trap

  bụi thu hồi

   recovered dust

  bùn cặn thu hồi

   recycle sludge

  bùn cặn thu hồi

   return sludge

  bùn hoạt tính thu hồi

   return sludge

  chốt thu hồi

   recovery peg

  chùm tịch thu vì thế dù

   parachute cluster

  dầu nhằm tịch thu benzen

   benzol recovery oil

  dầu ko tịch thu được

   lost oil

  dầu ko tịch thu được

   nonrecoverable oil

  dầu thu hồi

   reclaimed oil

  dầu thu hồi

   recovered oil

  dầu thu hồi

   recovery oil

  dầu tịch thu (từ dầu vứt đi)

   recovered oil

  được thu hồi

   reclaimed

  dòng thu hồi

   withdrawal current

  guồng xoắn tịch thu cát

   sand screw

  hệ (thống) tịch thu sức nóng thải

   heat reclamation system

  hệ (thống) xả khí sở hữu tịch thu môi hóa học lạnh

   purge recovery system

  hệ số thu hồi

   recovery factor

  hệ số thu hồi

   recovery ratio

  hệ số tịch thu (khai thác dầu)

   recovery factor

  hệ số tịch thu sở hữu lãi

   efficient off-take rate

  hệ số tịch thu hiệu quả

  Xem thêm: 1000 Việt Nam Đồng bằng bao nhiêu Bảng Anh - 1000 VND to GBP

   efficient off-take rate

  hệ số tịch thu năng lượng

   energy recovery factor

  Bạn đang xem: "thu hồi" là gì? Nghĩa của từ thu hồi trong tiếng Anh. Từ điển Việt-Anh


   call in
 • thu hồi khoản vay mượn giục thu nợ
 • : Hotline in a loan (to ...)
   claw back
   recapture
 • sự tịch thu khấu hao: recapture of depreciation
 •  reclaim
   recover
   recuperate
   redemption
   repossess
 • quyền thu hồi: right to tát repossess
 •  repossession
 • lệnh mang đến thu hồi: repossession order
 • lỗ vì thế tịch thu mặt hàng vẫn bán: loss on repossession
 • sự thu hồi: repossession
 •  salvage
 • giá tịch thu được (của sản phẩm & hàng hóa, gia sản...bên trên tàu bị nạn): salvage value
 • giá trị thu hồi: salvage
 • giá trị tịch thu tịnh: net salvage
 • giá trị tịnh mặt hàng thu hồi: net salvage
 • phế liệu còn sử dụng được, hoàn toàn có thể tịch thu lại được: salvage
 •  withdraw
   withdrawal
 • sự tịch thu chi phí lưu thông: withdrawal from circulation

 • bao so bì hoàn toàn có thể thu hồi

   recoverable packaging

  bao so bì hoàn toàn có thể tịch thu (dùng lại)

   returnable

  bao so bì hoàn toàn có thể tịch thu (dùng lại)

   returnables

  bộ phận thu hồi

   entrainment separator

  bộ phận thu hồi

   suction line trap

  bộ phận tịch thu hóa học béo

   grease trap

  bộ phận tịch thu hạt

   seed sieve

  bộ phận tịch thu hạt

   seeds screen

  bộ phận tịch thu lông

   hair interceptor

  bộ phận tịch thu mật

   juice trap

  bộ phận tịch thu tác nhân Chịu đựng rét mướt lỏng

   liquid trap

  bộ thu hồi

   trap

  chi phí hoàn toàn có thể thu hồi

   recoverable expenditure

  chi phí hoàn toàn có thể thu hồi

   reimbursable

  chi phí hoàn toàn có thể thu hồi

   reimbursable expenditure

  chứng khoán sở hữu quyết định thời gian cố định và thắt chặt nhằm tịch thu (chuộc lại)

   dated securities

  chủ động tịch thu (sản phẩm sở hữu vấn đề)

   recall again please

  có thể thu hồi

   recoverable

  cổ phiếu thu hồi

   treasury stock

  điều khoản thu hồi

   retirement clause

  giá trị hoàn toàn có thể thu hồi

   recoverable value

  giá trị thu hồi

   recovery value

  giai đoạn tịch thu vốn

  Xem thêm: 70+ từ vựng về các phòng trong nhà bằng tiếng Anh

   payback period

  hối phiếu thu hồi

   retired bill

  hoa lợi thu hồi

   Yield to tát Call

  hoàn toàn tịch thu đầu tư

   full return on investment

  BÀI VIẾT NỔI BẬT


  Sau khi mổ nên ăn trái cây gì? 10+ Trái cây giúp lợi sữa cho mẹ sau sinh

  Có thể nói, mỗi loại trái cây đều có những công dụng và lợi ích riêng đối với phụ nữ sau sinh mổ. Tuy nhiên, việc chọn đúng loại trái cây rất quan trọng. Với những gợi ý trên đây của chúng tôi, hi vọng các mẹ sẽ có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi “mổ lấy thai ăn hoa quả gì?”.

  gửi lời cảm ơn Tiếng Anh là gì

  gửi lời cảm ơn kèm nghĩa tiếng anh give thanks to, và phát âm, loại từ, ví dụ tiếng anh, ví dụ tiếng việt, hình ảnh minh họa và các từ liên quan