Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật

các Định nghĩa, đặc thù, tín hiệu phân biệt của hình chữ nhật

1. Định nghĩa hình chữ nhật

Bạn đang xem: Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác sở hữu tư góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một trong những hình bình hành.

ABCDlà hình chữ nhật \[\Leftrightarrow \]ABCD là tứ giác có

 

Nhận xét: Hình chữ nhật cũng là một trong những hình bình hành và cũng là một trong những hình thang cân nặng.

2. Tính hóa học hình chữ nhật

a) Hình chữ nhật là sở hữu toàn bộ những đặc thù của hình bình hành và hình thang cân nặng.

Xem thêm: Cách Xác Định Góc Giữa Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - VUIHOC

b) Định lí:Trong hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm từng đàng.

3. Dấu hiệu phân biệt hình chữ nhật

a) Tứ giác sở hữu thân phụ góc vuông là hình chữ nhật.

b) Hình thang cân nặng sở hữu một góc vuông là hình chữ nhật.

c) Hình bình hành sở hữu một góc vuông là hình chữ nhật.

d) Hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau là hình chữ nhật.

Xem thêm: Nổi bật với màu hồng cánh sen

4. kề dụng nhập tam giác

a) Trong tam giác vuông đàng trung tuyến ứng với cạnh huyền vị nửa cạnh huyền . Một cạnh vị nửa cạnh ấy thì tam giác này là tam giác vuông.

b) Nếu một tam giác sở hữu đàng trung tuyến ứng với cùng 1 cạnh vị nửa cạnh ấy thì tam giác này là tam giác vuông

Bài viết lách khêu gợi ý: