[Định nghĩa] [Tính chất] của Đường Trung Bình trong tam giác

Ibaitap: Cùng ibaitap qua loa bài bác [Định nghĩa] [Tính chất] của Đường tầm vô tam giác nằm trong tổ hợp lại những kiến thức và kỹ năng về đđường tầm vô tam giác và chỉ dẫn lời nói giải cụ thể bài bác tập luyện vận dụng.

Xem Thêm:

Bạn đang xem: [Định nghĩa] [Tính chất] của Đường Trung Bình trong tam giác

‍I. ĐỊNH NGHĨA ĐƯỜNG TRUNG BÌNH TRONG TAM GIÁC

Đường tầm vô tam giác là đường thẳng liền mạch nối trung điểm 2 cạnh của tam giác tê liệt. Trong một tam giác đem 3 lối tầm, lối tầm tạo nên những cặp cạnh đem tỷ trọng cùng nhau và tuy nhiên song với cạnh còn sót lại.

Ví dụ: △ABC bên trên đem 3 lối tầm theo thứ tự là: MN, MP, PN.

II. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG BÌNH TRONG TAM GIÁC

Đường tầm vô tam giác đem tính chất:

  • Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh loại nhì của tam giác thì tiếp tục trải qua trung điểm của cạnh loại tía còn sót lại.
  • Đường tầm của tam giác thì tuy nhiên song với cạnh loại tía còn sót lại và có tính nhiều năm tự 50% cạnh ấy.

Ví dụ: △ABC bên trên đem lối tầm MN:

Xem thêm: 40+ TỪ VỰNG VỀ MÙA ĐÔNG TRONG TIẾNG ANH CẦN "NOTE NGAY"

  • MN // BC, \(MN = {1 \over 2} BC\)
  • \({MN\over BC} ={AM\over AB} = {AN\over AC}\)
  • △AMN đồng dạng △ABC.

III. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ CÔNG THỨC ĐỘ DÀI CỦA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC

Ví dụ: Cho hình △ABC vuông bên trên A, M, N theo thứ tự là trung điểm AB, AC. Chứng minh MN ⊥ BA ?

Lời giải tham lam khảo:

Ta có: △ABC vuông bên trên A, M, N theo thứ tự là trung điểm AB, AC

⇒ MN là lối tầm △ABC

Xem thêm: 7 hình nền đẹp bầu trời gợi cảm hứng cho những ngày mưa gió

⇒ MN // AC (t/c) (1)

Xét △ABC vuông bên trên A ⇒ AB ⊥ AC bên trên A (2)

(1), (2) ⇒ MN ⊥ AB (đpcm)