Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông | Kết nối tri thức

Lời giải bài xích luyện Toán lớp 3 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn trang 22, 23, 24, 25 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể canh ty học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu điều giải kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Toán lớp 3.

Giải Toán 3 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 22 Hoạt động

Toán lớp 3 Tập 2 trang 22 Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có tính nhiều năm những cạnh là:

a) 7cm, 10 centimet, 14 cm

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

b) trăng tròn dm, 30 dm và 40 dm

c) 15 dm, trăng tròn dm và 15 dm

Lời giải

Tổng chừng nhiều năm những cạnh của hình tam giác là chu vi của hình bại.

b) Chu vi hình tam giác là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90 dm

c) Chu vi hình tam giác là:

15 + trăng tròn + 15 = 50 (dm)

Đáp số: 50 dm

Toán lớp 3 Tập 2 trang 22 Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có tính nhiều năm những cạnh là:

a) 3dm, 4 dm, 5dm và 6 dm.

b) 10 centimet, 15 centimet, 10 centimet và 15 centimet.

Lời giải

Tổng chừng nhiều năm những cạnh của hình tứ giác là chu vi của hình bại.

a) Chu vi hình tứ giác là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

Đáp số: 18 dm

b) Chu vi hình tứ giác là:

10 + 15 + 10 + 15 = 50 (cm)

Đáp số: 50 cm

Toán lớp 3 Tập 2 trang 22 Bài 3: Rô – bốt sử dụng đèn nháy nhằm tô điểm thuyền như hình vẽ. Hỏi chiều nhiều năm đoạn chạc đèn nháy là từng nào xăng – ti – mét?

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

Lời giải

Quan sát hình vẽ tao thấy, cái thuyền đem hình dáng tứ giác. Do bại, nhằm tính chiều nhiều năm đoạn chạc đèn nháy tao tính chu vi của hình tứ giác.

Sử dụng con kiến thức: Tổng chừng nhiều năm những cạnh của hình tứ giác là chu vi của hình bại.

Bài giải

Đoạn chạc đèn nháy nhiều năm là:

25 + 25 + 60 + 40 = 150 (cm)

Đáp số: 150 cm

Toán lớp 3 trang 24 Hoạt động

Toán lớp 3 Tập 2 trang 24 Bài 1: Số?

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

Lời giải

Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy chừng nhiều năm một cạnh nhân với 4.

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

Toán lớp 3 Tập 2 trang 24 Bài 2: Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 6 centimet, chiều rộng lớn 4 centimet.

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

b) Chiều nhiều năm 8 m, chiều rộng lớn 2 m.

c) Chiều nhiều năm 15 dm, chiều rộng lớn 10 dm.

Lời giải

Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

b) Chu vi hình chữ nhật là:

(8 + 2) × 2 = trăng tròn (cm)

Đáp số: trăng tròn cm

c) Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 10) × 2 = 50 (dm)

Đáp số: 50 dm

Toán lớp 3 Tập 2 trang 24 Bài 3:

Xem thêm: máy giặt tiếng anh là gì

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

Đố em biết, Nam nên dùng từng nào que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn đem cạnh bao gồm 3 que tính như hình vẽ bên?

Lời giải

Ta thấy, hình vuông vắn đem 4 cạnh nhiều năm cân nhau, từng cạnh nên dùng 3 que tính.

Số que tính nhằm xếp trở thành một hình vuông vắn là:

3 × 4 = 12 (que tính)

Đáp số: 12 que tính

Toán lớp 3 trang 25 Luyện tập

Toán lớp 3 Tập 2 trang 25 Bài 1: Chọn chu vi của từng hình:

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

Lời giải

Áp dụng con kiến thức:

+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

+ Muốn tính chu vi hình vuông vắn tao lấy chừng nhiều năm một cạnh nhân với 4.

*) Tính chu vi những hình

Chu vi hình chữ nhật color hồng là:

(5 + 8) × 2 = 26 (cm)

Chu vi hình vuông vắn là:

7 × 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật blue color là:

(5 + 10) × 2 = 30 (cm)

*) Ta nối như sau:

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

Toán lớp 3 Tập 2 trang 25 Bài 2:

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

Theo em, Việt tính đích hoặc sai?

Lời giải

Áp dụng kỹ năng công thức: Muốn tính chu vi hình chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

Theo đề bài xích tao có: Chiều nhiều năm và chiều rộng lớn ko nằm trong đơn vị chức năng đo (chiều nhiều năm 1 m, chiều rộng lớn 40 cm). Do bại, ham muốn tính chu vi hình chữ nhật tao nên thay đổi chiều nhiều năm và chiều rộng lớn về nằm trong đơn vị chức năng đo.

Vậy chúng ta Việt tính sai.

*) Cách giải đúng

Đổi: 1 m = 100 cm

Chu vi cái bàn hình chữ nhật là:

Chu vi cái bàn là:

(100 + 40) × 2 = 280 (cm)

Đáp số: 280 cm

Toán lớp 3 Tập 2 trang 25 Bài 3: Bác dân cày thực hiện mặt hàng rào xung quanh một vườn rau xanh đem hình dáng chữ nhật với chiều nhiều năm 9m, chiều rộng lớn 5m. Bác đem nhằm cổng vô 2m. Hỏi mặt hàng rào nhiều năm từng nào mét?

Lời giải

Từ đề bài xích, tao đem hình vẽ:

Toán lớp 3 trang 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn - Kết nối trí thức (ảnh 1)

(hàng rào black color, cổng vô color đỏ)

Giải vấn đề vì chưng nhì bước tính:

Bước 1: Tính chu vi vườn rau xanh hình chữ nhật

Bước 2: Độ nhiều năm mặt hàng rào = Chu vi vườn rau xanh hình chữ nhật – Độ nhiều năm cổng

Bài giải

Chu vi vườn rau xanh hình chữ nhật là:

(9 + 5) × 2 = 28 (m)

Độ nhiều năm của mặt hàng rào là:

28 – 2 = 26 (m)

Đáp số: 26m

Xem thêm thắt điều giải bài xích luyện Toán lớp 3 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng – ti – mét vuông

Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích S hình vuông

Xem thêm: 13 lợi ích sức khỏe từ cây bồ công anh

Bài 53: Luyện luyện cộng đồng trang 35, 36, 37

Bài 54: Phép nằm trong vô phạm vi 10 000

Bài 55: Phép trừ vô phạm vi 10 000