Công thức tính Diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác...

Toán Tiểu học: Công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản gom những em học viên lớp 4, 5, hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình tam giác, hình tứ giác, hình vuông vắn, hình chữ nhật, hình tròn trụ, hình bình hành, hình thoi, hình nón, hình cầu, hình trụ, hình lập phương, hình thang, hình vỏ hộp chữ nhật.

Qua bại liệt, những em đơn giản vận dụng vào cụ thể từng bài bác tập luyện ví dụ, nhưng mà ko bắt gặp ngẫu nhiên trở quan ngại nào là, nhằm càng ngày càng học tập chất lượng phần Hình học tập. Mời những em nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Download.vn nhằm nắm rõ những công thức hình học tập cơ phiên bản nhé:

Bạn đang xem: Công thức tính Diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác...

 • 1. Tính chu vi, diện tích S Hình chữ nhật
  • Công thức tính chu vi Hình chữ nhật
  • Công thức tính diện tích Hình chữ nhật
 • 2. Tính chu vi, diện tích S Hình vuông
  • Công thức tính chu vi Hình vuông
  • Công thức tính diện tích Hình vuông
 • 3. Tính chu vi, diện tích S Hình bình hành
  • Công thức tính chu vi Hình bình hành
  • Công thức tính diện tích Hình bình hành
 • 4. Tính chu vi, diện tích S Hình thoi
  • Công thức tính chu vi Hình thoi
  • Công thức tính diện tích Hình thoi
 • 5. Tính chu vi, diện tích S Hình tam giác
  • Công thức tính chu vi Hình tam giác
  • Công thức tính diện tích Hình tam giác
 • 6. Tính chu vi, diện tích S Hình tứ giác
  • Công thức tính chu vi Hình tứ giác
  • Công thức tính diện tích Hình tứ giác
 • 7. Tính chu vi, diện tích S Hình thang vuông, cân
  • Công thức tính chu vi hình thang
  • Công thức tính diện tích hình thang
 • 8. Tính chu vi, diện tích S hình tròn
  • Công thức tính chu vi hình tròn
  • Công thức tính diện tích hình tròn
 • 9. Tính diện tích S, thể tích hình lập phương
  • Tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương
  • Tính diện tích S toàn phần hình lập phương
  • Tính thể tích hình lập phương
 • 10. Tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
  • Tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật
  • Tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật
  • Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • 11. Tính diện tích S, thể tích hình nón
  • Công thức tính diện tích xung xung quanh hình nón
  • Công thức tính diện tích toàn phần hình nón
  • Công thức tính thể tích hình nón
 • 12. Tính diện tích S, thể tích hình trụ
  • Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ
  • Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ
  • Công thức tính thể tích hình trụ
 • 13. Tính chu vi, diện tích S Hình cầu
  • Công thức tính diện tích mặt mũi cầu
  • Công thức tính thể tích hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích S Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: Phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: sành chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang được biết.

Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: sành DT tìm hiểu cạnh bằng phương pháp lấy DT phân chia cạnh đang được biết.

2. Tính chu vi, diện tích S Hình vuông

Hình vuông

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông vắn, tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình vuông vắn, nhằm tìm hiểu cạnh hình vuông vắn tao lấy chu vi hình vuông vắn phân chia 4.

Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông vắn, tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Mở rộng: Nếu biết diện tích S hình vuông vắn, tao hoàn toàn có thể tìm hiểu cạnh hình vuông vắn bằng phương pháp nhẩm.

3. Tính chu vi, diện tích S Hình bình hành

Hình bình hành

Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, tao lấy tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: sành chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang được biết.

Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, tao lấy chừng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: sành diện tích S hình bình hành, tao hoàn toàn có thể tính:

 • Độ lâu năm đáy: a = S : h
 • Chiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích S Hình thoi

Hình thoi

Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, tao lấy chừng lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thoi, nhằm tìm hiểu cạnh hình thoi tao lấy chu vi phân chia 4.

Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S = \frac{m\ \times\ n}{2}

Muốn tính diện tích hình thoi, tao lấy tích chừng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh phân chia mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

5. Tính chu vi, diện tích S Hình tam giác

Hình tam giác

Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, tao lấy chừng lâu năm 3 cạnh tam giác nằm trong lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, tao tìm hiểu cạnh còn sót lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ cút tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S = \frac{a\ \times\ h}{2}

Muốn tính diện tích hình tam giác, tao lấy chừng lâu năm lòng nhân với độ cao rồi phân chia mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu tao biết diện tích S hình tam giác, tao hoàn toàn có thể tính:

 • Chiều cao: h = (S x 2) : a
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích S Hình tứ giác

Hình tứ giác

Công thức tính chu vi Hình tứ giác

Công thức: Phường = a + b + c + d

Trong đó:

P là chu vi hình tứ giác
a, b, c, d thứu tự là chừng lâu năm những cạnh của tứ giác

Công thức tính diện tích Hình tứ giác

Sẽ không tồn tại công thức cộng đồng nhằm tính diện tích hình tứ giác nhưng mà tất cả chúng ta phụ thuộc vào ví dụ hình tứ giác này đó là gì để sở hữu cơ hội tính diện tích không giống nhau.

7. Tính chu vi, diện tích S Hình thang vuông, cân

Hình thang

Có một cạnh mặt mũi vuông góc với nhị lòng, cạnh vị trí kia đó là độ cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông tao tính như cơ hội tìm hiểu hình thang.

Hình thang cân: sở hữu hai tuyến đường chéo cánh đều nhau, nhị góc tù đều nhau và nhị góc nhọn đều nhau.

Xem thêm: c%C3%A2y trong Tiếng Anh, dịch, Tiếng Việt

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, tao lấy chừng lâu năm những cạnh hình thang nằm trong lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thang và chừng lâu năm 3 cạnh, tao hoàn toàn có thể tìm hiểu cạnh còn sót lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ cút tổng chừng lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S = \frac{\left(a\ +\ b\right)\ \times\ h}{2}

Muốn tính diện tích hình thang, tao lấy tổng chừng lâu năm nhị lòng nhân với độ cao rồi mang đi phân chia mang đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu biết diện tích S hình thang, tao hoàn toàn có thể tính

 • Chiều cao: h = (S x 2) : a
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

8. Tính chu vi, diện tích S hình tròn

Hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14
hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn trụ, tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình tròn trụ, tao hoàn toàn có thể tính:

 • Đường kính: d = C : 3,14
 • Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn trụ, tao lấy cung cấp kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.

9. Tính diện tích S, thể tích hình lập phương

Hình lập phương

Tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung xung quanh, tao lấy diện tích S một mặt của hình lập phương nhân với 4.

Tính diện tích S toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung xung quanh, tao lấy diện tích S một mặt của hình lập phương nhân với 6.

Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, tao lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

10. Tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật

Tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = Phường x c

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy chu vi mặt mũi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng theo với gấp đôi diện tích S lòng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

11. Tính diện tích S, thể tích hình nón

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình nón

Diện tích xung xung quanh hình nón được xác lập vì thế tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính lòng hình nón (r) nhân với lối sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là 1 trong những đường thẳng liền mạch hoặc 1 lối cong phẳng lặng. Với hình nón thì lối sinh sở hữu chiều lâu năm kể từ mép của vòng tròn xoe cho tới đỉnh của hình nón.

Sxq=\pi.r.l

Trong đó:

 • Sxq: là ký hiệu diện tích S xung xung quanh hình nón.
 • π: là hằng số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3,14
 • r: Bán kính mặt mũi lòng hình nón và vì thế 2 lần bán kính phân chia 2 (r = d/2).
 • l: lối sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón vì thế diện tích S xung xung quanh hình nón cùng theo với diện tích S mặt mũi lòng hình nón. Vì diện tích S mặt mũi lòng là hình tròn trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn trụ là Sđ = π.r.r.

Stp=Sxq+Sd=\pi.r.l+\pi.r^2

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón tao vận dụng công thức sau:

V=\frac{1}{3}\pi.r^2.h

Trong đó:

 • V: Ký hiệu thể tích hình nón
 • π: là hằng số = 3,14
 • r: Bán kính hình tròn trụ lòng.
 • h: là lối cao hạ kể từ đỉnh xuống tâm lối tròn xoe lòng.

12. Tính diện tích S, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao nối kể từ lòng cho tới đỉnh hình trụ
 • π = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • 2 x π x r x h: diện tích S xung xung quanh hình trụ
 • 2 x π x r2: diện tích S của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

Xem thêm: 100+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành báo chí phổ biến

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao hình trụ

13. Tính chu vi, diện tích S Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt mũi cầu

Công thức tính diện tích mặt mũi cầu

Công thức tính thể tích hình cầu

Công thức tính thể tích hình cầu

Trong đó:

 • S là diện tích S mặt mũi cầu
 • V là thể tích hình cầu
 • r là nửa đường kính mặt mũi cầu/hình cầu
 • d là bánh kính mặt mũi cầu/hình cầu