Diện tích hình chữ nhật lớp 3 | Lý thuyết Toán 3 chi tiết

Tóm tắt nội dung chủ yếu bài xích Diện tích hình chữ nhật lớp 3 môn Toán bao gồm lý thuyết ngắn ngủi gọn gàng, những dạng bài xích tập dượt về Diện tích hình chữ nhật điển hình nổi bật và những ví dụ minh họa canh ty học viên nắm rõ kiến thức và kỹ năng kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Diện tích hình chữ nhật Toán lớp 3.

Lý thuyết Diện tích hình chữ nhật lớp 3

Bạn đang xem: Diện tích hình chữ nhật lớp 3 | Lý thuyết Toán 3 chi tiết

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết: 

Muốn tính diện tích S hình chữ nhật tớ lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Ví dụ: Tính diện tích S của hình chữ nhật đem chiều nhiều năm vì thế 5cm, chiều rộng lớn vì thế 3cm.

Lời giải:

Diện tích của hình chữ nhật đang được cho tới là:

5×3=15(cm2)

Đáp số: 15(cm2)

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính diện tích S của hình chữ nhật lúc biết chiều nhiều năm và chiều rộng

Phương pháp:

- Tìm chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

- Muốn tính diện tích S hình chữ nhật tớ lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Ví dụ 1: Cho hình chữ nhật với những độ cao thấp như hình vẽ bên dưới đây:

Lý thuyết Diện tích hình chữ nhật lớp 3 (ảnh 1)

Hỏi diện tích S của hình chữ nhật đang được cho tới vì thế bao nhiêu?

Lời giải:

Diện tích của hình chữ nhật đang được cho tới là:

12×6=72  cm2

Đáp số: 72  cm2

Xem thêm: “☻” nghĩa là gì: Mặt cười đen Emoji

Ví dụ 2: Một tấm bìa hình chữ nhật đem chiều nhiều năm vì thế 10cm, chiều rộng lớn vì thế 1/2 chiều nhiều năm. Hỏi diện tích S tấm bìa bại vì thế bao nhiêu?

Lời giải:

Chiều rộng lớn tấm bìa đang được cho tới là:

10 : 2=5 cm

Diện tích tấm bìa đang được cho tới là:

10×5=50  cm2

Đáp số: 50  cm2

Dạng 2: Tìm chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn của hình chữ nhật lúc biết diện tích S và phỏng nhiều năm một cạnh

Phương pháp:

Muốn dò xét phỏng nhiều năm của cạnh không đủ tớ lấy diện tích S phân chia cho tới phỏng nhiều năm cạnh đang được biết.

Ví dụ: Một tờ giấy tờ hình chữ nhật đem diện tích S , chiều rộng lớn vì thế 9cm. Hỏi chiều nhiều năm của tờ giấy tờ đang được cho tới vì thế bao nhiêu?

Lời giải:

Chiều nhiều năm của tờ giấy tờ đang được cho tới là:

135 : 9 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

Xem tăng những bài xích tổng hợp lí thuyết Toán lớp 3 tương đối đầy đủ, cụ thể khác:

Diện tích hình vuông

Phép với những số nhập phạm vi 100 000

Xem thêm: Bất đẳng thức nâng cao lớp 8

Phép trừ những số nhập phạm vi 100 000

Nhân số đem năm chữ số với số mang 1 chữ số

Chia số đem năm chữ số cho tới số mang 1 chữ số