Cách Tính Diện Tích Hình Thang Và Tính Chu Vi Hình Thang

Xung xung quanh tất cả chúng ta, vô số dụng cụ sở hữu hình trạng thang, ví dụ như: túi đeo, thùng đựng rác rưởi,… Vậy làm thế nào nhằm tính chu vi và diện tích hình thang? Mời chúng ta tìm hiểu thêm nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Tính diện tích S hình thang

Hình thang là hình sở hữu 2 cạnh lòng tuy nhiên song và tổng toàn bộ những góc vị 3600 .

Bạn đang xem: Cách Tính Diện Tích Hình Thang Và Tính Chu Vi Hình Thang

Diện tích hình thang vị khoảng nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thuộc 2 đáy. Dưới đó là một số trong những tình huống tính diện tích S (S) hình thang chúng ta cần phải biết.

1.1. Cách tính diện tích S của hình thang bất kỳ

Để tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao lấy khoảng nằm trong của 2 lòng nhân với độ cao. Công thức rõ ràng là:

S = h x (a + b)/2

Trong đó:

S là diện tích S hình thang

a là phỏng lâu năm lòng bé

b là phỏng lâu năm lòng lớn

h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân thuộc 2 cạnh đáy).

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ diện tích S hình thang

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ phương pháp tính diện tích S của một hình thang

Bạn hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của hình thang một cơ hội đơn giản và dễ dàng qua chuyện bài bác thơ bên dưới đây:

“Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy rộng lớn lòng bé nhỏ tao đem nằm trong vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia song lấy nửa thế nào thì cũng rời khỏi.”

Công thức tính diện tích S hình thang

Các đại lượng nhập công thức tính diện tích S của hình thang

1.2. Công thức tính diện tích S hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang sở hữu một góc vuông và độ cao chủ yếu vị cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao có:

S = h x  (a + b)/ 2 = AD x (AB + CD)/2

Trong đó:

S là diện tích S của hình thang vuông.

a và b là phỏng lâu năm của 2 cạnh lòng.

h là phỏng lâu năm cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng.

Tính diện tích S hình thang vuông

Cách tính diện tích S của một hình thang vuông

1.3. Công thức tính diện tích hình thang cân

Hình thang cân nặng là hình thang sở hữu nhì góc kề của một lòng vị nhau;  2 cạnh mặt mày đều nhau và ko tuy nhiên song cùng nhau.

Có 2 phương pháp tính diện tích S của hình thang cân:

(1) – gí dụng công thức tính diện tích S của hình thang ngẫu nhiên (ở mục 1)

(2) – Quý khách hàng sở hữu tính diện tích S của hình thang bằng phương pháp phân tách nhỏ rồi nằm trong diện tích S của từng phần lại cùng nhau.

Cụ thể:

Ta sở hữu hình thang cân nặng ABCD sở hữu 2 cạnh mặt mày AD và BC đều nhau (hình mặt mày dưới). Đường cao AH và BK phân tách hình thang rời khỏi trở thành 1 hình chữ nhật ABKH và 2 hình tam giác là ADH, BCK.

Khi cơ, vận dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật cho tới ABHK và diện tích S tam giác cho tới ADH và BCK. Kết trái ngược tính được đem nằm trong lại cùng nhau tiếp tục rời khỏi diện tích S hình thang ABCD.

Tính diện tích S hình thang cân

2 cơ hội tính diện tích hình thang cân

>> Tham khảo thêm: Công thức tính chu vi và diện tích S hình tròn

Xem thêm: Hình nền ngầu nữ buồn

2. Ví dụ về tính chất diện tích S hình thang

Ví dụ 1: Cho một hình thang sở hữu chiều lâu năm cạnh a = 40cm, cạnh b = 28cm và độ cao nối kể từ đỉnh hình mon xuống lòng là 24cm. Hỏi diện tích S của hình thang là bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S của hình thang, tao có:

S = h x (a +b)/2  = 24 x  = 816 (cm2)

Vậy diện tích S của hình thang bên trên là 816 (cm2)

Ví dụ 2:

Có một mảnh đất nền hình thang với lòng bé nhỏ là 48m, lòng rộng lớn là 60m. Mở rộng lớn nhì lòng về phía ở bên phải của mảnh đất nền với lòng rộng lớn thêm thắt 14m, lòng nhỏ thêm thắt 10m chiếm được mảnh đất nền hình thang mới mẻ với diện tích S to hơn diện tích S ban sơ là 72m2. Tính diện tích S mảnh đất nền hình thang ban sơ.

Lời giải:

Theo đề bài bác, diện tích S gia tăng là diện tích S hình thang sở hữu lòng rộng lớn là 14m và lòng bé nhỏ là 10m. Từ công thức tính diện tích S của hình thang tao có:

h = (S x 2)/(a + b) = (72 x 2)/(14+10) = 6

Diện tích mảnh đất nền hình thang ban sơ là: S = 6 x (48 + 60)/2 = 324m²

Bài 3:

Cho 1 hình thang vuông sở hữu khoảng cách thân thuộc 2 lòng là 32cm, lòng nhỏ vị ¾ lòng rộng lớn. Tính phỏng lâu năm 2 lòng lúc biết diện tích S hình thang vuông là 224cm².

Lời giải:

Từ tài liệu câu hỏi tao có:

 • Chiều cao hình thang là 32cm
 • Tổng phỏng lâu năm nhì lòng là (224 x 2)/32 = 14cm
 • Gọi phỏng lâu năm lòng bé nhỏ là a, phỏng lâu năm lòng rộng lớn là b, tao có:

a + b = 14 và a = ¾ b

b = 14 x 4/7 = 8cm

Từ cơ tính được lòng rộng lớn vị 8cm, lòng bé nhỏ vị 6cm

3. Cách tính chu vi hình thang

Chu vi của hình thang vị nằm trong tổng phỏng lâu năm những cạnh của hình thang. Với từng mô hình thang, tao sẽ có được những phương pháp tính nhanh chóng rộng lớn. Dưới đó là công thức tính cho từng mô hình thang.

3.1. Cách tính chu vi hình thang bất kỳ

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi
 • a, b theo thứ tự là lòng bé nhỏ và lòng rộng lớn của hình thang
 • c, d là cạnh mặt mày hình thang.

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức tính chu vi của hình thang

3.2. Cách tính chu vi hình thang vuông

Tính chu vi hình thang vuông bằng phương pháp tính với mọi cạnh mặt mày và cạnh lòng.

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang vuông
 • a, b là nhì cạnh lòng hình thang
 • c, d là cạnh mặt mày hình thang

Tính chu vi của hình thang vuông

Mô mô tả công thức tính chu vi cho tới hình thang vuông

3.3. Cách tính chu vi hình thang cân

Muốn tính chu vi hình thang cân nặng tao lấy phỏng lâu năm cạnh mặt mày nhân 2 cùng theo với phỏng lâu năm 2 cạnh lòng.

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang cân
 • b,c là nhì cạnh lòng hình thang
 • a là cạnh mặt mày hình thang

Cách tính chu vi cho tới hình thang cân

Cách tính chu vi của hình thang cân

Từ công thức phía trên, tao cũng hoàn toàn có thể lần rời khỏi cạnh mặt mày của hình thang nếu như biết chu vi và 2 cạnh lòng. Cách tính 2 cạnh mặt mày của hình thang cân: Lấy chu vi trừ tổng phỏng lâu năm 2 cạnh lòng, tiếp sau đó phân tách 2.

Xem thêm: Công thức quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn : Thực đơn ngon miệng và bổ dưỡng

Công thức: a = [P- (b+c)] /2

Như vậy, nội dung bài viết bên trên phía trên tiếp tục khiến cho bạn hiểu rằng phương pháp tính chu vi và diện tích của hình thang. Để phần mềm nhanh chóng và đúng chuẩn chúng ta nhớ rằng coi phần ví dụ và được Shop chúng tôi đem tra nhập bài bác.

Có thể chúng ta quan lại tâm:

 • Diện tích hình bình hành
 • Cách tính diện tích S hình thoi