Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật

Dưới đấy là công thức tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật, chào chúng ta xem thêm khi cần thiết tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nhập thực tiễn cuộc sống thường ngày.

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí nhưng mà hình cướp, được xem vày tích của diện tích S lòng (diện tích hình chữ nhật ở đáy) và chiều cao:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật được xem vày tích của diện tích S lòng và chiều cao

Trong đó:

  • V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.
  • a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.
  • b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.
  • h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính đàng chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật lâu năm đều bằng nhau. Công thức tính như sau:

Đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật lâu năm vày nhauCông thức tính đàng chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật

Trong đó:

  • D là đàng chéo cánh hình vỏ hộp chữ nhật.
  • a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.
  • b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.
  • h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Bài tập dượt ví dụ về tính chất thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 8 m, chiều rộng lớn 5 m và độ cao 6 m. Tính đàng chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo cánh của khối vỏ hộp chữ nhật là: \sqrt{8^2\ +\ 6^2\ +\ 5^2}=\ 11,8m

Xem thêm: Khám phá vẻ đẹp độc đáo của hình nền màu đen

Bài 2:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ sở hữu chiều lâu năm cạnh lòng là 7 centimet, chiều rộng lớn cạnh lòng là 3 centimet, độ cao cạnh lòng là 6 centimet. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = abh

Ta hoàn toàn có thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ nước chứa chấp nước sở hữu hình trạng vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích là 3000 m3, chiều rộng lớn là 10 m và độ cao của hồ nước là 12 m. Tính chiều lâu năm của hồ nước.

Giải:

Xem thêm: Hình nền ngầu nữ buồn

Chiều lâu năm của hồ nước chứa chấp nước là:

a=\frac{V}{bh}\ =\ \frac{3000}{10.12}=25(m)

Ngoài thể tích, tất cả chúng ta cũng thông thường quan hoài cho tới diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật. Chi tiết, chào chúng ta theo dõi dõi nhập bài bác Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật.