Tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần, thể tích hình nón

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tính diện tích S toàn phần hình nón và công thức tính thể tích hình nón hoặc hay còn gọi là thể tích khối nón được dùng khá thông thường xuyên trong số vô toán học tập và là một trong trong mỗi cơ phiên bản nhất của toán học tập. Hình nón được tao rời khỏi Lúc cù một tam giác vuông một vòng xung quanh cạnh góc vuông cố định và thắt chặt.

>> Xem tăng cơ hội chứng tỏ 3 điểm trực tiếp mặt hàng.

Bạn đang xem: Tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần, thể tích hình nón

Diện tích xung quang quẻ hình nón vị tích của Pi nhân với nửa đường kính lòng hình nón nhân với lối sinh hình nón

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích S xung xung quanh hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn trặn đấy hình nón
 • l: lối sinh của hình nón

Công thức tính diện tích S toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón vị diện tích S xung quang quẻ hình nón công với diện tích S mặt mũi lòng hình nón.

Xem thêm: Quản trị kinh doanh tiếng Anh là gì? Từ vựng ngành

Trong đó:

Xem thêm: “Chi nhánh” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

 • Stp: là diện tích S toàn phần hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • l: lối sinh

Công thức tính thể tích hình nón

Thể tích hình nón hoặc thể tích khối nón vị một trong những phần tía diện tích S mặt mũi đấy nhân với độ cao.

Trong đó:

 • V: là thể tích hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • h: là lối cao hạ kể từ đỉnh xuống đấy hình nón

Với những công thức tính diện tích S xung xung quanh, công thức tính diện tích S toàn phần, công thức tính thể tích hình nón hoặc hay còn gọi là thể tích khối nón phía trên huy vọng những chúng ta có thể đơn giản dễ dàng vận dụng bằng phương pháp thay cho những thông số kỹ thuật nửa đường kính, độ cao và lối sinh nhằm tính.

Tác giả

Bình luận