Hãy dùng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có độ dài cạnh bằng 4 cm

Hãy sử dụng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có tính lâu năm cạnh bởi vì 4 cm

317 17/11/2023

Toán lớp 6 trang 94 Luyện tập dượt 1Hãy sử dụng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có tính lâu năm cạnh bởi vì 4 centimet.

Bạn đang xem: Hãy dùng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có độ dài cạnh bằng 4 cm

Trả tiếng

Để vẽ tam giác đều EGH có tính lâu năm cạnh bởi vì 4 centimet, tao thực hiện như sau:

 Hãy sử dụng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có tính lâu năm cạnh bởi vì 4 centimet (ảnh 1)

Bước 1

Hãy sử dụng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có tính lâu năm cạnh bởi vì 4 centimet (ảnh 1)

Bước 2

Hãy sử dụng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có tính lâu năm cạnh bởi vì 4 centimet (ảnh 1)Bước 3

Hãy sử dụng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có tính lâu năm cạnh bởi vì 4 centimet (ảnh 1)

Bước 4

 Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn trực tiếp EG = 4 cm

Bước 2. Lấy E thực hiện tâm, sử dụng compa vẽ một trong những phần lối tròn trặn sở hữu nửa đường kính EG.

Xem thêm: Tứ diện đều là gì? Tính chất, công thức và bài tập ứng dụng | ReviewAZ

Bước 3. Lấy G thực hiện tâm, sử dụng compa vẽ một trong những phần lối tròn trặn sở hữu nửa đường kính GE; gọi H là gửi gắm điểm của nhì phần lối tròn trặn vừa phải vẽ.

Bước 4. Dùng thước vẽ những đoạn trực tiếp EH và GH.

Khi cơ tao được tam giác đều EGH có tính lâu năm cạnh bởi vì 4 centimet.

Xem thêm thắt tiếng giải bài xích tập dượt SGK Toán lớp 6 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 6: Phép chia hết nhì số vẹn toàn. Quan hệ phân chia không còn nhập hội tụ số nguyên

Bài tập dượt cuối chương 2

Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Xem thêm: Lý thuyết cấp số cộng | SGK Toán lớp 11

Bài 2: Hình chữ nhật, hình thoi

Bài 3: Hình bình hành

Bài 4: Hình thang cân