Con Lắc Đơn Là Gì? Công Thức, Vận Tốc, Chu Kỳ Và Tần Số

Con rung lắc đơn là phần kiến thức và kỹ năng vật lý cơ cần thiết vô lịch trình trung học phổ thông. Nắm vững vàng được con cái rung lắc đơn, học viên hoàn toàn có thể phần mềm giải những bài xích luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên vô đề đua trung học phổ thông vương quốc. Cùng VUIHOC mò mẫm hiểu về con cái rung lắc đơn và thực hành thực tế giải những bài xích luyện vô nằm trong quality vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

1. Lý thuyết con cái rung lắc đơn

1.1. Con rung lắc đơn là gì?

Con rung lắc đơn được khái niệm là một trong khối hệ thống bao gồm một vật nhỏ với lượng là m, treo bên trên 1 sợi thừng ko đàn hồi có tính nhiều năm là l, lượng ko đáng chú ý.

Bạn đang xem: Con Lắc Đơn Là Gì? Công Thức, Vận Tốc, Chu Kỳ Và Tần Số

Con rung lắc đơn là gì

1.2. Vị trí cân đối của con cái rung lắc đơn

Vị trí cân đối của con cái rung lắc đơn lớp 12 là địa điểm tuy nhiên thừng treo với phương trực tiếp đứng. Khi tớ kéo nhẹ nhõm ngược cầu mang đến thừng treo bị chênh chếch ngoài địa điểm cân đối 1 góc ngẫu nhiên rồi thả đi ra, tớ thấy con cái rung lắc đơn Chịu ứng dụng của nước ngoài lực với hiện tượng lạ xấp xỉ xung quanh địa điểm cân đối vô mặt mày phẳng lì đứng trải qua địa điểm thuở đầu của vật và điểm treo.

vị trí cân đối của con cái rung lắc đơn

2. Tổng thích hợp những công thức về con cái rung lắc đơn

2.1. Phương trình dao động

Ta với phương trình xấp xỉ của con cái rung lắc đơn với dạng như sau:

phương trình xấp xỉ của con cái rung lắc đơn

Giải quí những đơn vị chức năng vô phương trình:

s: cung xấp xỉ (cm, m,...)

S: biên phỏng cung (cm, m,...)

$\alpha$: li phỏng góc (rad)

$\alpha_{0}$: biên phỏng góc (rad)

$\omega=\sqrt{\frac{g}{1}}$ (rad/s) (g là tốc độ trọng ngôi trường và một là chiều nhiều năm của thừng treo) 

2.2. Chu kì và tần số

Công thức tính chu kỳ: con rung lắc đơn

Công thức tính tần số: con rung lắc đơn

Lưu ý:

  • Con rung lắc đơn với chiều nhiều năm bởi vì l1 thì tiếp tục xấp xỉ với tần số là f1.

  • Con rung lắc đơn với chiều nhiều năm là l2 thì tiếp tục xấp xỉ với tần số là f2.

  • Con rung lắc đơn với chiều nhiều năm con rung lắc đơn thì tiếp tục xấp xỉ với chu kỳ luân hồi và tần số là: con rung lắc đơn

2.3. Vận tốc và trương lực dây 

Công thức tính vận tốc:

công thức tính véc tơ vận tốc tức thời con cái rung lắc đơn

Công thức tính trương lực thừng T:

T = mg (3cosα – 2cosα0)

⇒ Tmax = mg(3 – 2cosα0) (vật ngang qua loa địa điểm cân nặng bằng)

⇒ Tmin = mg(cosα0) (vật đạt địa điểm biên)

2.4. Cơ năng, động năng, thế năng

  • Khi bỏ dở quái sát, cơ năng của con cái rung lắc đơn được bảo toàn:

W = $\frac{1}{2}$mv2 + mgl(1 = cosα)=hằng số

  • Động năng của con cái rung lắc đơn: con rung lắc đơn

  • Thế năng của con cái rung lắc đơn tính ở ly phỏng góc :

W= mgl(1 - cosα) (mốc tính thế năng ở địa điểm cân nặng bằng)

Từ 3 công thức cơ linh động năng và thế năng của con cái rung lắc đơn, tớ với công thức tính tích điện của con cái rung lắc đơn như sau:

W = Wđ + Wt

Trong đó:

W: Cơ năng của con cái rung lắc đơn

Wđ = $\frac{1}{2}mv^{2}$: Động năng của con cái rung lắc đơn (J)

Wdmax = $\frac{1}{2}$m$\omega$2S2=12mv02

W= m.g.h = mgl(1 - cosα): Thế năng của con cái rung lắc đơn (J)

⇒ Wdmax=mgl(1 - cosα0)

Tương tự động như con cái rung lắc lốc xoáy, con cái rung lắc đơn với tích điện luôn luôn được bảo toàn.

W = W+ W= $\frac{1}{2}$mv+ mgl(1 - cosα)

= Wđmax = $\frac{1}{2}$m$\omega$2S2=12mv02

= Wtmax = mgl(1 - cosα)

>>> Đăng ký tức thì và để được những thầy bô ôn luyện hoàn toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về con cái rung lắc đơn <<<

2.5. Lực kéo về

Lực kéo về (hay thường hay gọi là lực hồi phục) ứng dụng lên con cái rung lắc đơn có tính rộng lớn bằng:

|F| = mω2s = mgα (α tính bởi vì rad)

3. Ứng dụng của con cái rung lắc đơn

Con rung lắc đơn với thật nhiều phần mềm thực tiễn vô cuộc sống thường ngày đáp ứng nhân loại, điển hình nổi bật là dùng để làm xác lập tốc độ rơi tự tại trong nghành nghề địa hóa học như sau:

  • Đo thời hạn t của con cái rung lắc đơn khi tiến hành n xấp xỉ toàn phần, công thức là: T=$\frac{t}{n}$

  • Tính tốc độ trọng ngôi trường với công thức g=$\frac{4\pi^{2}l}{T^{2}}$

  • Lặp lại thực nghiệm rất nhiều lần, tiếp sau đó tính giá bán trịnh khoảng g ở những lượt đo và tớ được tốc độ rơi tự tại bên trên điểm ấy.

4. Một số bài xích luyện về con cái rung lắc đơn kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên (có điều giải)

Để rèn luyện thuần thục những bài xích luyện về con cái rung lắc đơn kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, những em học viên nằm trong VUIHOC luyện cỗ đề trắc nghiệm con cái rung lắc đơn tại đây nhé!

Câu 1 (Câu 36 Đề đua ĐH năm trước – Mã đề 319): Một con cái rung lắc đơn xấp xỉ điều tiết với biên phỏng góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và trộn thuở đầu 0,79 rad. Phương trình xấp xỉ của con cái rung lắc là

A. α = 0,1cos(20πt − 0,79) (rad)    B. α = 0,1 cos(10t + 0,79) (rad)

C. α = 0,1cos(20πt + 0,79) (rad)    D. α = 0,1 cos(10t − 0,79) (rad)

Câu 2 (Câu 34 Đề đua trung học phổ thông QG năm ngoái – Mã đề 138): Tại điểm với g = 9,8m/s2, một con cái rung lắc đơn với chiều nhiều năm thừng treo 1m đang được xấp xỉ điều tiết với biên phỏng góc 0,1 rad. Tại địa điểm li phỏng góc bởi vì 0,05rad vật nhỏ của con cái rung lắc với vận tốc bởi vì bao nhiêu?

A. 2,7 cm/s    B. 27,1 cm/s

C. 1,6 cm/s     D. 15,7 cm/s

Câu 3 (Đề đua trung học phổ thông QG 2016): Tại điểm với tốc độ trọng ngôi trường bởi vì g, cho một con cái rung lắc đơn với sợi dây khá dài đang được vô tình trạng xấp xỉ điều tiết. Tần số xấp xỉ của con cái rung lắc đơn bởi vì bao nhiêu?

A. $2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$                B. $2\pi \sqrt{\frac{g}{l}}$

C. $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{l}{g}}$                D. $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$

Câu 4 (Câu 27 Đề đua Minh họa 2017): Một con cái rung lắc đơn đang được xấp xỉ điều tiết với biên phỏng góc 5o. Khi 1 vật nặng trĩu trải qua địa điểm cân đối, lưu giữ chặt điểm ở chính giữa của thừng treo rồi tiếp sau đó vật nối tiếp xấp xỉ điều tiết với biên phỏng góc α0. Giá trị của α0 bằng

A. 7,1o     B. 10o

C. 3,5o    D. 2,5o

Câu 5 (Câu 27 Đề đua Minh họa 2017): Một con cái rung lắc đơn đang được xấp xỉ điều tiết với biên phỏng góc 5o. Khi vật nặng trĩu trải qua địa điểm cân đối thì người tớ lưu giữ chặt điểm ở chính giữa của thừng treo, tiếp sau đó vật nối tiếp xấp xỉ điều tiết với biên phỏng góc α0. Giá trị của α0 bằng

A. 7,1o     B. 10o

C. 3,5o    D. 2,5o

Câu 6 (Đề đua Tham khảo 2017): Cho 1 con cái rung lắc đơn chiều nhiều năm bởi vì 1m, treo bên trên điểm với tốc độ trọng ngôi trường g = π2m/s2. Giữ vật nhỏ của con cái rung lắc ở địa điểm với li phỏng góc − 9o rồi thả nhẹ nhõm vô khi t = 0. Phương trình xấp xỉ của vật khi này còn có dạng như vậy nào?

A. s = 5cos(πt + π) (cm)       B. s = 5cos2πt (cm)

C. s = 5πcos(πt + π) (cm)     D. s = 5πcos2πt (cm)

Câu 7 (Đề đua trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 201): Tại nằm trong 1 điểm bên trên Trái Đất, nhị con cái rung lắc đơn với nằm trong chiều nhiều năm đang được xấp xỉ điều tiết với nằm trong biên phỏng. Gọi m1, F1 và mét vuông, F2 thứu tự là lượng và sự cân đối lực kéo về cực to của 2 con cái rung lắc loại nhất và loại nhị. hiểu m1 + mét vuông = 1,2 kilogam và 2F2 = 3F1. Giá trị của m1 là

A. 720 g    B. 400 g    C. 480 g    D. 600 g

Câu 8 (Đề đua trung học phổ thông QG 2017): Tiến hành thực nghiệm dùng con cái rung lắc đơn đo tốc độ trọng ngôi trường, 1 học viên đo được chiều nhiều năm con cái rung lắc là 119 ± 1 (cm), chu kỳ luân hồi xấp xỉ nhỏ của con cái rung lắc là 2,đôi mươi ± 0,01 (s), Lấy π2 = 9,87 (bỏ qua loa sai số của số π). Gia tốc trọng ngôi trường đo được bên trên điểm thực hiện thực nghiệm là bao nhiêu?

A. g = 9,7 ± 0,1 (m/s2)     B. g = 9,8 ± 0,1 (m/s2)   

C. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2)    D. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2)

Câu 9 (Đề đua trung học phổ thông QG 2017): Tiến hành thực nghiệm với con cái rung lắc đơn đo tốc độ trọng ngôi trường, 1 học viên đo đi ra chiều nhiều năm của con cái rung lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì xấp xỉ nhỏ của chính nó là 2,00 ± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 (bỏ qua loa sai số của số π). Học sinh đo được tốc độ trọng ngôi trường bên trên điểm thực hiện thực nghiệm là bao nhiêu?

A. g = 9,7 ± 0,1 (m/s2)    B. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2)

C. g = 9,8 ± 0,1 (m/s2)    D. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2)

Câu 10 (Câu 28 Đề đua trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 203): Tiến hành thực nghiệm đo tốc độ trọng ngôi trường bởi vì con cái rung lắc đơn, một học viên đo được chiều nhiều năm con cái rung lắc đơn là 99 ± 1 (cm), chu kì xấp xỉ nhỏ của chính nó là 2,00 ± 0,02 (s). Cho π2 = 9,87 bên cạnh đó bỏ dở sai số của π, độ quý hiếm tốc độ trọng ngôi trường tuy nhiên học viên đo được là:

A. 9,8 ± 0,3 (m/s2)    B. 9,8 ± 0,2 (m/s2)   

Xem thêm: Những hình nền de thương 3d độc đáo đem đến niềm vui

C. 9,7 ± 0,2 (m/s2)    D. 9,7 ± 0,3 (m/s2)

Câu 11 (Câu 38 Đề đua trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 203): Một con cái rung lắc đơn với chiều nhiều năm 1,92 m treo vô điểm T cố định và thắt chặt. Kéo con cái rung lắc về ở bên phải cho tới A rồi thả nhẹ nhõm từ vựng trí cân đối O. Mỗi khi vật nhỏ lên đường kể từ nên sang trọng ngược và cắt theo đường ngang qua loa B, thừng vướng vô đinh nhỏ bên trên điểm D, vật xấp xỉ bên trên hành trình AOBC lúc biết TD = 1,28 m và α1 = α2 = 4o. Bỏ qua loa từng quái sát. Lấy g = π2 (m/s2). Chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc đơn bởi vì bao nhiêu?

A. 2,26 s     B. 2,61 s    C. 1,60 s    D. 2,77 s

Câu 12 (Đề đua trung học phổ thông QG 2017): Cho 1 con cái rung lắc đơn với chiều nhiều năm 1,92m treo lên điểm cố định và thắt chặt T. Kéo con cái rung lắc về ở bên phải cho tới A rồi thả nhẹ nhõm từ vựng trí cân đối O. Mỗi khi vật nhỏ lên đường kể từ nên sang trọng ngược ngang ngang qua loa B, thừng giắt vô đinh nhỏ gắn bên trên điểm D khiến cho vật xấp xỉ bên trên hành trình AOBC, cho biết thêm TD = 1,28m và α1= α2 =4 phỏng. Bỏ qua loa từng quái sát. Lấy g = π2 (m/s2). Chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc đơn thời điểm hiện tại là bao nhiêu?

A. 2,26 s     B. 2,61 s    C. 1,60 s    D. 2,77 s

Câu 13 (Đề đua trung học phổ thông QG 2017): Tại điểm với tốc độ trọng ngôi trường bởi vì g, cho một con cái rung lắc đơn với chiều nhiều năm bởi vì ℓ ở tình trạng xấp xỉ điều tiết. Tính chu kì xấp xỉ riêng biệt của con cái rung lắc khi này?

Bài luyện con cái rung lắc đơn - câu 13

Câu 14 (Đề đua trung học phổ thông QG 2017): Thực hành 1 thực nghiệm đo tốc độ trọng ngôi trường bởi vì con cái rung lắc đơn, đo được chiều nhiều năm con cái rung lắc đơn là 119 ± 1 (cm), chu kì xấp xỉ nhỏ của chính nó là 2,đôi mươi ± 0,02 (s). Lấy độ quý hiếm π2 = 9,87 bên cạnh đó bỏ dở sai số của π. Gia tốc trọng ngôi trường đo được bên trên điểm thực hiện thực nghiệm là bao nhiêu?

A. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2)    B. g = 9,8 ± 0,3 (m/s2)

C. g = 9,7 ± 0,3 (m/s2)    D. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2)

Câu 15 (Đề đua trung học phổ thông QG 2018): Cho 1 con cái rung lắc đơn xấp xỉ với phương trình dạng s = 3cos(πt + 0,5π) (cm) (t tính bởi vì s). Tần số xấp xỉ của con cái rung lắc này là

A. 2 Hz    B. 4π Hz    C. 0,5 Hz    D. 0,5π Hz

Câu 16: Cho 1 con cái rung lắc đơn xấp xỉ, phương trình với dạng s = 2cos2πt (cm) (t tính bởi vì giây). Tính tần số xấp xỉ của con cái rung lắc đơn?

A. 1 Hz    B. 2 Hz    C. π Hz    D. 2π Hz

Câu 17 (Đề đua trung học phổ thông QG 2019): Tại một điểm bên trên mặt mày khu đất, một con cái rung lắc đơn xấp xỉ điều tiết với chu kì 2s. Tính chu kỳ luân hồi xấp xỉ của con cái rung lắc nếu như chiều nhiều năm con cái rung lắc giảm xuống 4 lần?

A. 1s    B. 4s    C. 0,5s    D. 8s

Câu 18 (Đề đua trung học phổ thông QG 2019): Tại điểm với tốc độ trọng ngôi trường g = 9,87 m/s2, cho một con cái rung lắc đơn xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi 2 s. Chiều nhiều năm con cái rung lắc đơn là:

A. 40 cm    B. 100 cm    C. 25 cm    D. 50 cm

Câu 19: (Câu 16 Đề đua trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 223): Tại một điểm bên trên mặt mày khu đất với g = 9,8 m/s2, một con cái rung lắc đơn xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi 0,9s. Tính chiều nhiều năm của con cái rung lắc thời điểm hiện tại bởi vì bao nhiêu?

A. 480cm    B. 38cm    C. 20cm    D. 16cm

Câu 20: (Câu 40 Đề đua trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 223): Cho 2 con cái rung lắc đơn tương đương nhau và những vật nhỏ đem năng lượng điện như nhau. Treo 2 con cái rung lắc ở và một điểm bên trên mặt mày khu đất để sở hữu nằm trong tốc độ trọng ngôi trường. Trong từng vùng không khí chứa chấp từng con cái rung lắc đều phải sở hữu một năng lượng điện ngôi trường đều. 2 năng lượng điện ngôi trường này nằm trong độ mạnh và những đàng mức độ kể từ ở địa điểm vuông góc cùng nhau. Giữ nhị con cái rung lắc sao mang đến bọn chúng ở địa điểm những thừng treo với phương trực tiếp đứng rồi thả nhẹ nhõm, tớ thấy bọn chúng xấp xỉ điều tiết vô và một mặt mày phẳng lì biên phỏng góc là 8 phỏng, chu kỳ luân hồi là T1 và T2 = T1 + 0,25s. Giá trị của T1 bởi vì bao nhiêu?

A. 1,895s    B. 1,645s    C. 2,274s    D. 1,974s

Đáp án:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

D

A

A

C

C

C

D

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

B

A

C

C

A

A

B

C

A

Để ôn luyện lý thuyết và cơ hội vận dụng vô giải bài xích luyện con cái rung lắc đơn, ni thầy Nguyên Huy Tiến tiếp tục tổ hợp toàn cỗ những công thức về kết cấu, phương trình xấp xỉ, phương trình véc tơ vận tốc tức thời, tốc độ, lực thừng căng của con cái rung lắc đơn vô Clip tiếp sau đây. Các công thức này được vận dụng trong số bài xích luyện kể từ dễ dàng cho tới khó khăn và vận dụng cho tất cả những thắc mắc lý thuyết. Các em lưu ý theo gót dõi bài xích giảng nhé!

Đăng ký tức thì được hoàn toàn cỗ bí mật đạt 9+ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ thất lạc gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo gót sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Trên đó là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và bài xích luyện rèn luyện về con rung lắc đơn vô lịch trình Vật lý lớp 12. Các em học viên cần thiết nắm rõ phần kiến thức và kỹ năng con cái rung lắc đơn này đáp ứng mang đến quy trình ôn đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia môn Vật Lý. Để gọi và học tập nhiều hơn thế những kiến thức và kỹ năng trung học phổ thông những môn, truy vấn tức thì Vuihoc.vn nhằm ĐK những khoá học tập nhé!

Xem thêm: HTCTTKQG – Trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bài viết lách tìm hiểu thêm thêm:

Phương trình xấp xỉ điều hòa

Lý thuyết xấp xỉ tắt dần dần, xấp xỉ chống bức