Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật & Bài Tập Thực Hành

Tính diện tích S hình chữ nhật là 1 phần kỹ năng cần thiết ở vô hình học tập. Tuy nhiên so với những nhỏ bé học tập lớp 1 thì còn không hề ít kinh ngạc khi vừa được tiếp cận. Trong nội dung bài viết này hãy cùng theo với Clevai lần hiểu về công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhé.

1. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần được đo vì thế kích thước mặt phẳng của hình, là phần mặt mũi bằng phẳng tuy nhiên bạn cũng có thể nhận ra. Vậy nên, mong muốn tính diện tích S hình chữ nhật tao tiếp tục lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn.

Bạn đang xem:

Công thức nhằm tính diện tích S của hình chữ nhật vô toán tè học

Công thức: S = a x b

Trong đó:

S đó là diện tích S của hình chữ nhật

a được xem là chiều nhiều năm của hình chữ nhật

b được xem là chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều nhiều năm là 5cm và chiều rộng lớn 3cm. Hãy dùng công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhằm tính diện tích S hình ABCD.

Áp dụng công thức tao với diện tích S hình chữ nhật ABCD tiếp tục là:

5 x 3 = 15 cm2

Đáp số: 15 cm2

2. Một số dạng bài bác tập dượt về diện tích S hình chữ nhật

Trong toán học tập, sẽ sở hữu thật nhiều dạng toán tương quan cho tới tính diện tích S của những hình chữ nhật không giống nhau. Nhưng riêng biệt ở cung cấp tè học tập, những nhỏ bé sẽ tiến hành thích nghi đa phần với 2 dạng cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: Cách tính diện tích S hình chữ nhật lúc biết chiều nhiều năm và chiều rộng

Đây sẽ là một dạng bài bác tập dượt cơ phiên bản nhất, đề bài bác thông thường tiếp tục cho thấy vấn đề về chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và đòi hỏi cần thiết tính diện tích S hình ứng. Vậy nên, nhằm giải được bài bác tập dượt thì người xem chỉ việc vận dụng đúng chuẩn công thức S = a x b nhằm lần đi ra được đáp án.

Ví dụ: Tính diện tích S của một hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 10cm và chiều rộng lớn 7cm:

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật lớp 4: S= 10 x 7 = 70 (cm2).

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật được vận dụng nhiều vô đời sống

Dạng 2: Tính một cạnh của hình chữ nhật lúc biết những thông số

Với dạng toán này tiếp tục ngược lại dạng 1 phía trên, vấn đề tiếp tục cho thấy những vấn đề về diện tích S của hình chữ nhật, cùng theo với chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn và đòi hỏi tìm kiếm ra cạnh còn sót lại. Vậy nên, khi giải cũng tiếp tục vận dụng theo gót công thức S = a x b nhằm suy đi ra vấn đề của cạnh cần thiết lần đúng chuẩn. Cụ thể:

Khi hiểu rằng chiều rộng: Chiều nhiều năm = Diện tích : Chiều rộng

Khi hiểu rằng chiều dài: Chiều rộng lớn = Diện tích : Chiều dài

Xem thêm: Download AutoCAD 2020 Full Crack Vĩnh Viễn Miễn Phí 2024

Ví dụ: Cho một miếng vườn hình chữ nhật, biết diện tích S của miếng vườn là 10cm và biết chiều rộng lớn của miếng vườn là 5cm, hãy tính chiều nhiều năm của miếng vườn cơ.

Giải: Áp dụng công thức diện tích S hình chữ nhật lớp 3 tao với chiều nhiều năm của miếng vườn = 10 : 5 = 2cm

3. Một số dạng toán về tính chất diện tích S hình chữ nhật

Sau khi đang được bắt chắc chắn được lý thuyết và những dạng bài bác tập dượt về diện tích S hình chữ nhật bên dưới đó là một vài bài bác tập dượt tương quan nhằm nhỏ bé hoàn toàn có thể tự động rèn luyện bên trên nhà:

Bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 28cm, chiều rộng lớn vì thế 1/4 chiều nhiều năm,hãy tính diện tích S của miếng vườn cơ.

Bài 2: Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm đôi mươi centimet và với diện tích S vì thế 100cm2, nhờ vào cơ hãy tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật lúc biết chiều rộng lớn vì thế 15cm và nửa chu vi của hình vì thế 40cm?

Bài 4: Diện tích của một hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12cm và với chiều rộng lớn 8cm là bao nhiêu?

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 36cm và với chiều rộng lớn vì thế 1/4 chiều nhiều năm. Vậy diện tích S của hình chữ nhật này sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 24cm và với diện tích S vì thế 386cm². Khi cơ chiều rộng lớn của hình chữ nhật được xem là bao nhiêu?

Bài 7: Hãy lần những phỏng nhiều năm còn sót lại của hình chữ nhật nếu như biết:

a) Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 15cm và diện tích S của hình chữ nhật vì thế 390cm²

b) Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 34cm và với diện tích S vì thế 748cm²

Bài 8: Tính

a) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như với chiều nhiều năm 12cm và chiều rộng lớn 9cm

b) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như với chiều nhiều năm 2m5cm và chiều rộng lớn 8cm

c) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như với chiều rộng lớn 50mm và chiều nhiều năm 2dm4cm

Xem thêm: Khám phá vẻ đẹp độc đáo của hình nền màu đen

Bài 9: Một hình chữ nhật với chu vi 60cm, biết chiều rộng lớn vì thế ⅔  của chiều nhiều năm, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật đang được cho tới cơ.

Bài 10: Một hình chữ nhật với chu vi là 50cm biết chiều nhiều năm vội vàng cho tới 4 đợt chiều rộng lớn, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật đang được cho tới cơ.

Trên đó là công thức tính diện tích S hình chữ nhật và một vài bài bác tập dượt tương quan tuy nhiên công ty chúng tôi mong muốn gửi cho tới độc giả. Hy vọng phía trên được xem là tư liệu canh ty trẻ con học hành chất lượng rộng lớn vô công tác toán tè học tập.