Tìm Nguyên Hàm sin(2x)dx | Mathway

Giải tích Ví dụ

Bước 2

Có thể dò la hàm số bằng phương pháp dò la tích phân biến động của đạo hàm .

Bạn đang xem: Tìm Nguyên Hàm sin(2x)dx | Mathway

Bước 4

Vì ko thay đổi so với , hãy dịch rời thoát khỏi tích phân.

Bước 5

Lấy tích phân từng phần vày công thức , nhập cơ và .

Bước 6

Rút gọn gàng.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 7

Vì ko thay đổi so với , hãy dịch rời thoát khỏi tích phân.

Bước 8

Rút gọn gàng.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 9

Vì ko thay đổi so với , hãy dịch rời thoát khỏi tích phân.

Bước 10

Giả sử . Sau cơ , nên . Viết lại vày và .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 10.1

Hãy bịa . Tìm .

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 10.1.1

Bước 10.1.2

Vì ko thay đổi so với , nên đạo hàm của so với là .

Bước 10.1.3

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá, quy tắc bảo rằng là nhập cơ .

Bước 10.1.4

Bước 10.2

Xem thêm: 7 hình nền đẹp bầu trời gợi cảm hứng cho những ngày mưa gió

Viết lại bài xích luyện bằng phương pháp người sử dụng và .

Bước 12

Vì ko thay đổi so với , hãy dịch rời thoát khỏi tích phân.

Bước 13

Rút gọn gàng.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 14

Tích phân của so với là .

Bước 15

Rút gọn gàng.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 15.1

Bước 15.2

Rút gọn gàng.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 15.2.1

Bước 15.2.2

Bước 15.2.3

Bước 16

Thay thế toàn bộ những phiên xuất hiện nay của với .

Bước 17

Rút gọn gàng.

Nhấp nhằm coi tăng quá trình...

Bước 17.1

Sắp xếp lại những quá số nhập .

Xem thêm: Anh Là Ai? - Dick, DT Tập Rap, UMIE, RAP VIỆT - NhacCuaTui

Bước 17.2

Bước 18

Câu vấn đáp là vẹn toàn hàm của hàm số .