Cách tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố

Cách tính phần trăm khối lượng của những yếu tố lúc biết công thức hóa học?

Các bước tính:

Bạn đang xem: Cách tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố

- Tính lượng từng yếu tố với vô một phân tử phù hợp chất

- Tính lượng phân tử

- Tính phần trăm khối lượng của yếu tố theo đuổi công thức:

(Khối lượng yếu tố : lượng phân tử phù hợp chất) .100%

Ví dụ: tính phần trăm khối lượng của Mg, O vô phù hợp hóa học MgO

Phần trăm về lượng của Mg vô phù hợp hóa học MgO là: \(\frac{{24}}{{40}}.100\%  = 60\% \)

Phần trăm về lượng của O vô phù hợp hóa học MgO là: \(\frac{{16}}{{40}}.100\%  = 40\% \)

Xem thêm: Cổ Phiếu Tiếng Anh Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Cổ Phiếu

Cách xác lập hóa trị của yếu tố lúc biết hóa trị của những yếu tố không giống như vậy nào?

Trong phù hợp hóa học với nhì yếu tố, nếu như biết công thức chất hóa học và hóa trị của yếu tố thì hóa trị của yếu tố sót lại được xác lập như sau:

- Đặt hóa trị của yếu tố chưa chắc chắn là a

- Xác lăm le a nhờ vào quy tắc hóa trị

Ví dụ: Xác lăm le hóa trị của Fe vô phù hợp hóa học với công thức chất hóa học là Fe2O3

Xem thêm: Máy bay tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ Anh Việt

Gọi hóa trị của Fe vô phù hợp hóa học là a

Vì O với hóa trị II nên những khi vận dụng quy tắc hóa trị, tớ có: a x 2 = II x 3 => a = III.

Vậy Fe với hóa trị III vô phù hợp hóa học Fe2O3.