Thể tích và diện tích khối lập phương - Phép Tính Online

| Thể tích và diện tích S |

Cách tính thể tích của hình lập phương vô cùng giản dị – thường thì, chúng ta chỉ việc nên tính chiều lâu năm × chiều rộng lớn × chiều cao của hình lập phương. Vì những cạnh của hình lập phương đều phải có phỏng lâu năm đều nhau, một cách tiếp của công thức thể tích là s3, nhập đó s là phỏng lâu năm cạnh của hình lập phương.

Bạn đang xem: Thể tích và diện tích khối lập phương - Phép Tính Online

Khái niệm khối lập phương

  • Khối lập phương là hình khối nhưng mà những mặt mũi mặt của chính nó là sáu hình vuông vắn đều nhau.
  • Đường chéo cánh những mặt mũi mặt đều lâu năm đều nhau.
  • Đường chéo cánh của hình khối cũng lâu năm đều nhau.

Các công thức

Thể tích và diện tích S khối lập phươngCông thức tính Thể tích và diện tích S khối lập phương

  • V – thể tích
  • A – diện tích
  • a – những cạnh
  • D – đàng chéo cánh hình khối
  • d – đàng chéo cánh mặt mũi bên

Hãy thể hiện 1 giá bán trị

a =
D =
d =

Làm tròn xoe số thập phân

thể tích V =
diện tích A =
  • share 
  • share 

Chủ đề liên quan

Thể tích và diện tích S hình chóp

Thể tích và diện tích S hình chóp

Thể tích và diện tích S hình lăng trụ

Thể tích và diện tích S hình lăng trụ

Xem thêm: Nhắn Gió Mây Rằng Anh Yêu Em by Thành Đạt on Apple Music

Thể tích và diện tích S hình cầu

Thể tích và diện tích S hình cầu

Thể tích và diện tích S hình nón

Thể tích và diện tích S hình nón

Thể tích và diện tích S hình trụ tròn

Xem thêm: “Chi nhánh” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Thể tích và diện tích S hình trụ tròn

Thể tích và diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích và diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật